Tilgang til phpMyAdmin

phpMyAdmin er et web-basert administrasjonsverktøy for MySQL-databaser. Dersom du vil ha full kontroll på MySQL-databasen din og eventuelt opprette nye tabeller på egen hånd, så kan du bruke phpMyAdmin.

1. Klikk her for å åpne phpMyAdmin. Her logger du inn med ditt brukernavn og passord for databasen. Dette har du fått tilsendt på e-post fra oss. (Merk at du også kan endre passord og/eller finne brukernavnet i ditt kontrollpanel). Velg korrekt server under «Server Choice». Klikk på «Go».

2. Nå er du logget inn, og du kan klikke på databasenavnet til venstre på siden for å få opp dine tabeller.

3. Her ser du eksisterende tabeller i databasen din. I dette bildet kan du klikke på «SQL» for å kjøre spørringer direkte mot databasen, du kan importere og eksportere databaser og/eller tabeller, og du kan klikke deg inn i hver tabell for å se innholdet.

For ytterligere dokumentasjon om hvordan du benytter phpMyAdmin henviser vi til den offisielle dokumentasjonen.