Min e-postadresse er avsender i spam

Med dagens teknologi for utsending av e-post (SMTP) kan «spammere» bruke hvilken som helst avsenderadresse når de sender ut e-post. Det finnes en risiko for at dette kan skape støy for deg som eier e-postadressen, ved at du tidvis kan motta meldinger om at en e-post ikke kunne leveres til mottaker. Da kan spammeren altså ha brukt din e-postadresse som avsender, og du vil da motta eventuelle feilmeldinger som sendes i retur. Disse meldingene er ikke spam og vil derfor ikke bli tatt av spamfilteret vårt.

Kan dette stoppes?

Tja, i fremtiden vil kanskje SPF-teknologien være mer utbredt og mer i praktisk bruk. Inntil videre kan du lese denne artikkelen om SPF og hvordan du kan benytte dette hos FastName.