Hvis du ikke får mottatt e-post: Sjekk oppsettet i ditt e-postprogram. Oppsett av e-post i vårt system er likt uavhengig av hvilket e-postprogram eller app du bruker.

 Innkommende innstillinger for IMAP-konto:

Servernavn: mail.fastname.no
Portnummer: 143 (STARTTLS) eller 993 (SSL/TLS)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord

 Innkommende innstillinger for POP-konto:

Servernavn: mail.fastname.no
Portnummer: 110 (STARTTLS) eller 995 (SSL/TLS)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord

Brukernavn og passord

Brukernavnet ditt er alltid hele e-postadressen din, uten unntak.
Passordet er det du satte i kontrollpanelet ved opprettelsen av e-postadressen.

Passordet kan byttes via din kundekonto ved å logge på kontrollpanelet med ditt kundenummer og tilhørende passord.

Se våre spesifikke guider for ditt e-postprogram for å se hvordan du setter opp e-postkontoen.