Hvor store e-poster kan jeg sende?

Maksimal størrelse på e-post som kan sendes via vårt e-postsystem:

25 MB inkludert vedlegg.

Har du behov for å sende større filer, anbefaler vi å benytte en fildelingstjeneste som Dropbox eller liknende.