Forbehold og ansvarsbegrensning

For forbehold og ansvarsbegrensninger som gjelder våre tjenester, vil vi henvise til vår tjenesteavtale pkt. 14.