Adresseendring

Kunder må informere FastName om eventuelle adresseendringer, såvel forretningsadresse/bopel som e-postadresse og telefonnummer. Kunden er også ansvarlig for at korrekt kontaktperson står oppført i vårt kundesystem. FastName er ikke ansvarlig dersom faktura ikke kommer frem hvis kunden har flyttet og ikke oppgitt ny adresse til oss.

Adresseendring gjøres i kontrollpanelet.

Kunden er selv ansvarlig for at FastName til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon i kontrollpanelet.